UZŅĒMĒJU DIENAS

KURZEMĒ

Dalībnieku ziņas

IENĀC, ATKLĀJ, IEPAZĪSTI!

Ventspils Tehnikums ir profesionālās izglītības kompetences centrs

Ventspils Tehnikums ir profesionālās izglītības kompetences centrs, kas nodrošina profesionālu mācību vidi, lai veidotu mūsdienīgas un darba tirgū pieprasītas personības ar kvalitatīvu, konkurētspējīgu profesionālo kvalifikāciju dažādu tautsaimniecības nozaru attīstībai.

Mūsu mācību vide ir mūsdienīga un pilnībā atbilstoša 21.g.s. prasībām. Mācību procesā izmantojam divas ēkas – mācību korpusu Saules ielā 15 un dienesta viesnīcu Jūras ielā 14, Ventspilī. Ņemot vērā, ka Ventspils Tehnikums visās profesionālās izglītības iestādēs Latvijā veic metodiskā darba virsvadību 3 jomās - Inženierzinātnēs un tehnoloģijās (mažīnzinības), viesnīcu un restorānu pakalpojumos un kompetenču izglītībā vispārējās vidējās izglītības sadaļā, mūsu infrastruktūru izmantojam arī metodiskā darba nodrošināšanai un pieaugušo izglītības aktivitātēm. Dienesta viesnīca ir ne tikai vieta, kur vairāku izglītības programmu audzēkņi var apgūt viesmīlības prasmes, bet ir arī otrās mājas mūsu audzēkņiem, kuri ieradušies no visas Latvijas. Ventspils Tehnikums izglītības programmu piedāvājuma un izglītojamo skaita ziņā ir viens no lielākajiem profesionālās izglītības centriem Kurzemē. Tas ir izaicinājums domājot gan par kvalitatīvu mācību procesu, gan zinošu un profesionālu pedagogu piesaisti, gan sadarbību ar vadošajiem nozaru uzņēmumiem. 

Mūsu izglītības programmu piedāvājumā dominē STEM jomas, kas ir pieprasītas ne tikai Ventspilī, bet arī visā Latvijā, tā padarot Ventspils Tehnikuma izglītības programmu piedāvājumu saistošu plašam interesentu lokam. Izglītības programmu augsto konkurētspēju nosaka arī veiktās investīcijas mācību aprīkojuma un infrastruktūras modernizācijā, kas veicinājušas praktisko apmācību kvalitāti. Audzēkņu īpatsvars  STEM programmās sasniedz 57%. Tāpat plaši pārstāvēta ir arī tūrisma un viesmīlības joma, kas ir īpaši svarīga Ventspils ekonomikai, un to mūsu Tehnikumā apgūst 42% audzēkņu.

Ventspils Tehnikums piedāvā iegūt izglītību 5 tautsaimniecības nozarēs un 11 kvalifikācijās:

1. Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozare (tai skaitā, mehānika)

Kvalifikācijas:

• Mašīnbūves tehniķis

• Automehāniķis

• no 2021./2022.mācību gada Mehatronisko sistēmu tehniķis

2. Būvniecības nozare

Kvalifikācijas

• Inženierkomunikācijutehniķis

3. Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozare

Kvalifikācijas

• Datorsistēmu tehniķis,

• Programmēšanas tehniķis

4. Enerģētikas nozare

Kvalifikācija

• Elektrotehniķis

5. Tūrisma nozare

Kvalifikācijas

• Viesu uzņemšanas dienesta specialists

• Pavārs (Restorānu un kuģu)

• Tūrisma pakalpojumu konsultants

2020.gada oktobrī Ventspils Tehnikumā tika atklāta virtuālās realitātes (VR) klase, kas ir aprīkota ar jaunākās paaudzes VR un digitālajām tehnoloģijām. ClassVR, Zspace, HTC Vive, 360grādu kameras, Xbox un Apple iMac datori ir pieejami gan mācību procesā, gan arī ārpus klases nodarbībās, vienojoties ar mūsu atsaucīgajiem pedagogiem.