UZŅĒMĒJU DIENAS

LATGALĒ

Dalībnieku ziņas Latgale 2020

ATNĀC, ATKLĀJ, IEPAZĪSTI!

Ekoloģiski biškopības produkti

SIA "Plašumi" savu darbību uzsāka 2010. gadā, nodarbojas ar biškopības produkcijas ražošanu.

Bišu novietnes ir izvietotas vairākās vietās Rāznas nacionālā parka teritorijā, kur bitītes var ievākt medu ekoloģiski tīrās un bioloģiski daudzveidīgās pļavās, mežos, purvos, kur nav attīstība intensīva lauksaimniecība.

 

Uzsākot savu darbību, bija tikai daži stropiņi ar bitēm, bet strādājot un attīstoties stropu skaits katru gadu tika palielināts. Piesaistot ES finansējumu tika iegādāts nepieciešamais inventārs un aprīkojums, bišu stropi. Pašlaik ir pāri 100 bišu saimēm, kuras ievāc un atnes medu un citus vērtīgus bišu produktus.

Produkciju iespējams iegādaties:

Adrese – Ezera iela 11, Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads.
Telefons: 26405528