UZŅĒMĒJU DIENAS

LATGALĒ

Dalībnieku ziņas Latgale 2020

ATNĀC, ATKLĀJ, IEPAZĪSTI!

Kas šodien ir Malnavas koledža?

Studiju programmas:

 

 

Autotransports

(autoservisa speciālists)

Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā

(uzņēmējdarbības speciālists lauksaimniecībā)

Izglītības programmas:

 

Autotransports

(automehāniķis, autodiagnostiķis, autoelektriķis)

Banku zinības un finanses

(finanšu darbinieks)

Lauksaimniecība

(lauku īpašumu apsaimniekotājs, lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis)

Lauksaimniecības tehnika

(lauksaimniecības tehnikas mehāniķis)

Augkopība

(augkopības tehniķis)

Arodizglītības programmas:

 

Dārzkopība

(dārzkopis)

Lopkopība

(lopkopis)

Īstenojam arī tālākizglītības, neformālās izglītības programmas, arī  kvalifikācijas piešķiršanu ārpusformālās izglītības ietvaros. Atbalstām „Erasmus+” aktivitātes. Realizējam projektu „Pumpurs”. Sadarbojamies ar Latvijas darba devēju konfederāciju.

Esam aktīvi - dejojam tautas dejas, darbojamies floristikas, ētikas un estētikas, literārajā, mākslinieciskās jaunrades un novadpētniecības pulciņā, metināšanas un automobiļu virsbūves remonta (sezonas laikā) pulciņā, kartinga un automobiļu remonta pulciņā, skolēnu mācību uzņēmumā (SMU), jaunsargos, Valsts aizsardzības mācība, sportojam badmintona, volejbola, futbola, florbola, basketbola pulciņos.

Mēs attīstāmies, turpinām būt stipri!

 Visus gaidīsim 2021.gadā 3.jūlijā Malnavā! Svinēsim kopā Malnavas simtgadi!

 

Sekojiet mums: https://www.facebook.com/malnava/

      https://www.malnava.lv/

E-pasts: malnavaskol@inbox.lv

Tālr.: 657 33100