UZŅĒMĒJU DIENAS

ZEMGALĒ

Dalībnieku ziņas Zemgale

IENĀC, ATKLĀJ, IEPAZĪSTI!

Dobele Dara

Ar vienu kāju Zemgales auglīgajā līdzenumā, ar otru – Kurzemes gleznainajos pakalnos. Tāda ir Dobeles novada ģeogrāfiskā vieta Latvijas kartē un krāšņā ainava. Novads izvietojies valsts dienvidrietumu daļā, tāpēc klimats šeit ir siltāks un sausāks nekā citur Latvijā. Ziemeļu saules lutināta ir Dobele – viena no vissaulainākajām mūsu valsts pilsētām.

Kultūrvēsturiskie objekti, dabas daudzveidība, lauku labumi un aktīvās atpūtas iespējas Dobeles novadu padara pievilcīgu daudziem ceļotājiem. Ciešā sadarbībā starp novada domātājiem un darītājiem esam vētījuši, bagātinājuši, apvienojuši un aprakstījuši mūsu piedāvājums, lai ceriņu svētki, ābolu laiks, skaisto dārzu, senlietu krātuvju un viedo amatnieku darbnīcu apmeklēšana kļūst par Latvijas iedzīvotāju un tūristu pievilcīgāko galamērķi.

Izdzīvo, izgaršo un izbaudi Dobeles novadu!

Dobele rada un rāda gudri – mēs vēlamies, lai ikviens uzzina par mūsu amatniekiem, mazajiem ražotājiem, prasmju, tradīciju un iemaņu pārzinātājiem. Mēs vēlamies iepazīstināt pašu novada iedzīvotājus, viesus un tūristus ar daudzveidīgo atpūtas, kultūrizziņas un praktisku iemaņu apguves piedāvājumu. Šeit meklējiet un atrodiet ziņas par gadatirgiem un tirdziņiem, kuros varēs sastapt vietējos uzņēmējus un iegādāties viņu produkciju, apmeklējiet pasākumus, kuros var iepazīt meistaru amatu un prasmju knifus. Izplānojiet paši savus tūrisma maršrutus, lai iepazītu un izdzīvotu mūsu novada ainavas, garšas un smaržas. Tik tuvajā Dobeles novadā vietējie un ārvalstu tūristi var iepazīt latvisko dzīvesziņu un vēstures gaitu ikdienas priekšmetos, izgaršot senus un mūsdienīgus ēdienus, izbaudīt Zemgales līdzenumu mieru zem pasaulē dzidrākajām debesīm, vērot mūsdienīgu saimniekošanu un iemēģināt roku dārzeņu audzēšanā vai pašam iesēsties amatnieku stellēs, priecāties par čaklu roku izkoptiem dārziem un aizvest mājās visskaistāko skujeni vai rožu stādu.

Dobele dara – mājas radošiem darītājiem!

Dobeles novada radošie darītāji – uzņēmumi, kas ir pazīstami ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās robežām, kultūrvēsturiskie objekti, dabas daudzveidība un zemes auglība, lauku labumi un aktīvās atpūtās iespējas padara novadu pievilcīgu ne tikai iedzīvotājiem, bet arī daudziem ceļotājiem. Ciešā sadarbībā starp novada domātājiem un darītājiem 2014. gada beigās Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra paspārnē tika radīta novada mājražotāju, amatnieku un zemnieku uzņēmējdarbības veicināšanas kustība “Dobele dara”. Pateicoties visu iesaistīto cilvēku nepagurstošajai gribai attīstīties un zināšanu iedvesmotai uzņēmībai, “Dobele dara” ir kļuvis par Dobeles novada daudzpusīgu komunikācijas ruporu un atpazīstamības veicinātāju Latvijas mērogā.