UZŅĒMĒJU DIENAS

ZEMGALĒ

Dalībnieku ziņas Zemgale

IENĀC, ATKLĀJ, IEPAZĪSTI!

Izglītība ir prieks, kas atjauno spēkus, ticību sev un dzīvei vispār.

Mūsdienās izglītība ir svarīgākais sabiedrības pastāvēšanas un attīstības priekšnoteikums. Dobeles novads piedāvā plašas izglītības iespējas, radot iespējas attīstībai visā mūža garumā.

Pamatizglītības pakāpē notiek sabiedrības un cilvēka individuālajā dzīvē nepieciešamās vērtīborientācijas veidošana un gatavošanās iesaistei sabiedrības dzīvē, kā arī sagatavošanās izglītībai vidējā pakāpē vai profesionālajai darbībai. Pamatizglītība dod priekšstatu par profesijām un ir nepieciešama jebkurā profesijā, jo tā ir vispārējās kultūras pamats. Otrās pakāpes pamatizglītības programmu Dobeles novadā īsteno Dobeles Valsts ģimnāzija.

 

Dobeles Valsts ģimnāzija pašlaik piedāvā iegūt pamatizglītību 2. posmā (7. – 9.) klasēm un vispārējo vidējo izglītību 9. – 12. klasēs. Vidusskolas klasēs izglītojamajiem tiek piedāvāti vidējās izglītības programmas virzieni:

  • vide un veselība,
  • uzņēmējdarbība,
  • inženierzinības,
  • kultūra un māksla.

Ģimnāzijā mācās 388 skolēni, no tiem 214 ir vidusskolēni.

 

Dobeles Valsts ģimnāzija ir Dobeles senākā izglītības iestāde, kas šobrīd nes Dobeles Valsts ģimnāzijas vārdu, 2022. gadā atzīmēs savas pastāvēšanas simtgadi. Lepojamies ar profesionāliem pedagogiem, radošiem un motivētiem skolēniem, absolventiem, kuri ar savu darbu un ieguldījumu savas pilsētas, novada un valsts izaugsmē ļauj mūsu ģimnāzijas vārdam izskanēt ne tikai Latvijā, bet arī citviet Eiropā un pasaulē.

 

Mūsu skolotājiem un skolēniem ir lieliskas iespējas darboties mūsdienīgi aprīkotos kabinetos un laboratorijās, ko vēl plašāk nodrošina 2019. gadā atklātais Dabaszinātņu mācību centrs.

2020./2021.mācību gadā neskatoties uz pārsvarā attālināto mācīšanos ir izveidoti un aktīvi darbojas 8 skolēnu mācību uzņēmumi (SMU). Dobeles valsts ģimnāzijas  SMU dalībnieki nodarbojās ar rotaslietu izgatavošanu, apģērba modelēšanu un apdruku, industriālā aprīkojuma projektēšanu, vingrošanas rīku izveidi un pielāgošanu.

Kontaktinformācija:

T: +371 63722549

E: gimnazija@dobele.lv,

A: Dzirnavu iela 2, Dobele

W: www.dvg.lv

F: www.facebook.com/dvgdobele

 

Dobeles novadā tiek nodrošināta iespēja pamatizglītību papildināt ar profesionālās izglītības un papildizglītības elementiem un ievirzēm. Profesionālā izglītība ir praktiska un teorētiska sagatavošanās darbam noteiktā profesijā, profesionālās kvalifikācijas ieguvei un pilnveidei. Šāda izglītība dod iespēju konkurēt gan lokālajā, gan globālajā darba tirgū, tādēļ profesionālā izglītība ar katru gadu kļūst arvien populārāka jauniešu izvēle mācību turpināšanai pēc pamatizglītības apguves.

 

Dobeles novadā iespēja apgūt kvalitatīvu profesionālo izglītību nodrošina Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola, kas spēj sagatavot darba tirgū pieprasītus, konkurētspējīgus, kvalificētus un motivētus speciālistus, kuri turpina izglītoties visu mūžu. Tā ir viena no labākajām Latvijas profesionālās izglītības iestādēm, kurā sagatavo nepieciešamos speciālistus autotransporta, pakalpojumu, ēdināšanas, IT nozarē.

 

Skolai ir plašs un daudzpusīgs sadarbības iestāžu un organizāciju loks, kas atbalsta gan iestādes izvēlēto izglītības virzienu, attīstību un pilnveidi, gan izvērtējot katra izglītojamā izaugsmes iespējas izvēlētajā profesijā, nodrošinot izglītojamiem mācību prakses vietas.

Kontaktinformācija:

T: +371 63781303

E: davv@dobele.lv

A: Katoļu iela 1, Dobele

W: www.davv.lv

F: https://www.facebook.com/DAVVDobele

 

Mūsdienu pasaulē cilvēkiem vajadzīgs arvien augstāks izglītības līmenis un kvalifikācija un būtiskāka ir spēja ātri apgūt jauno, nevis ilgus gadus izmantot vienreiz iegūtas zināšanas.

Modernajā sabiedrībā izglītība nav tikai jaunatnes privilēģija un pienākums. Tā ir kļuvusi par neatņemamu dzīves sastāvdaļu visiem cilvēkiem. Kurš gan vēlas nevis iet kopsolī ar laikmetu, bet nokļūt sabiedrības perifērijā vai zaudēt savas dzīves perspektīvas izjūtu? Pareizi — neviens. Dobeles novadā ir arī šāda iespēja — mācīties neatkarīgi no vecuma un jau iegūtās izglītības līmeņa. To nodrošina Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs (Dobeles PIUAC).

 

Galvenie Dobeles PIUAC darbības virzieni ir pieaugušo apmācība, informācijas sniegšana un konsultācijas uzņēmējdarbībā, projektu izstrāde un īstenošana. Dobeles PIUAC piedāvā mācību kursus pieaugušajiem biežāk pieprasītajās izglītības jomās: valodu, IT, uzņēmējdarbības. Papildus tam tiek sagatavotas un īstenotas izglītības programmas pēc klientu pieprasījuma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020. gada pandēmijas apstākļos centrs uzsācis savas izstrādātās programmas aktīvi īstenot attālināti, pieprasījums strauji aug.  Cilvēkiem ir ērti iegūt zināšanas izvēloties sev pieņemamu laiku un ekonomējot transporta izmaksas. Pavasarim sākoties, īpaša interese iedzīvotājiem ir attālinātām  praktiskām  apmācībām saistībā  dārza darbiem, tādēļ organizējam tiešsaites seminārus “Augļu koku vainagu veidošana”, pielāgojamies laikam, aktualitātēm un iedzīvotāju interesēm.

 

Dobeles PIUAC  atrodas koprades – tehnoloģiju telpa “OpenLab” un fotostudija, kurā topošajiem un esošajiem amatniekiem, skolēniem, studentiem un citiem interesentiem ir iespēja attīstīt savas idejas, radīt jaunus produktu prototipus un uzzināt vairāk par to, ko var izveidot no telpā esošajām iekārtām.

 

Kontaktinformācija:

T: +371 63781740

M: +371 25449330

E: piuac@dobele.lv

A: Brīvības iela 7, Dobele, Dobeles nov., LV-3701

W: www.pic.dobele.lv

F: https://www.facebook.com/piuac

 

Izglītība ir kļuvusi par mūžizglītības jautājumu. Mūžizglītības politika nav skandināt saukli „Mūžu dzīvo, mūžu mācies!”, tā nozīmē rast spēku un drosmi uzdot sev jautājumus un spēt atrast uz tiem korektas atbildes. Savukārt novads, radot labvēlīgus apstākļus iedzīvotāju mērķu īstenošanai, no savas puses nodrošina visu tam nepieciešamo.