UZŅĒMĒJU DIENAS

ZEMGALĒ

Dalībnieku ziņas Zemgale

IENĀC, ATKLĀJ, IEPAZĪSTI!

Par tīrāku pasauli!

Fortum ir centralizētās siltumapgādes sistēmas operators Jelgavas pilsētā kopš 2008. gada un nodrošina centralizētās siltumenerģijas piegādi un ar to saistītos pakalpojumus 16 000 jelgavnieku mājsaimniecībām jeb 420 ēkām un 173 juridiskajiem klientiem – iestādēm, sabiedriskajām ēkām, bērnudārziem, skolām un uzņēmumiem. Savas darbības laikā Fortum ir ieviesis nozīmīgas pārmaiņas Jelgavas centralizētājā siltumapgādē, enerģijas ražošanā pārejot uz atjaunojamo, vietējo resursu izmantošanu, tādejādi sekmējot pilsētas enerģētisko neatkarību, samazinot CO2 izmešu daudzumu no enerģijas ražošanas un uzlabojot siltumapgādes pakalpojuma drošumu un cenas konkurētspēju klientiem. Fortum biomasas koģenerācijas stacija Jelgavā joprojām ir vienīgā lielas jaudas biomasas koģenerācijas stacija Latvijā, kurā par kurināmo izmanto vietējo, atjaunojamo resursu – enerģētisko šķeldu.

Šobrīd Fortum strādā pie siltumenerģijas ražošanas modernizācijas projekta, kas paredz šķeldai pievienot līdz 35% no pārstrādei nepiemērotiem atkritumiem ražotu kurināmo, jeb NAIK. Tas ne tikai atstās pozitīvu ietekmi uz siltumenerģijas cenu iedzīvotājiem un uzņēmumiem, bet arī sekmēs atkritumu pārstrādi un to lietderīgu izmantošanu, kā arī samazinās atkritumu daudzumu, kas nonāk poligonos. Jo vairāk pārstrādei nederīgo atkritumu mēs varēsim lietderīgi izmantot siltuma un elektrības ražošanā, jo izdevīgāk tas būs sabiedrībai un videi.