UZŅĒMĒJU DIENAS

KURZEMĒ

Jaunumi Kurzeme 2020

ATNĀC, ATKLĀJ, IEPAZĪSTI!

Kāpēc IT ir noteicoša loma uzņēmumu dzīvotspējai?

Māris Sperga

Tet datu centru biznesa attīstības direktors

Pēdējie globālie IT ārpakalpojumu tirgus pētījumi liecina, ka no 2020. līdz 2024. gadam tā tirgus vērtība pieaugs līdz pat 98 miljardiem – vidēji par 5% gadā. Ja bija pierasts, ka IT ārpakalpojumus izmanto lielas kompānijas, tad 2020. gada laikā ir notikušas būtiskas izmaiņas arī mazo uzņēmumu domāšanā, un 52% uzņēmumu apsver domu savu IT infrastruktūru nodot ārējā pakalpojuma sniedzēja rokās, lai uzlabotu efektivitāti. Šie cipari un tendences parāda, ka IT loma uzņēmējdarbībā turpina pieaugt, un tieši tehnoloģijas un to efektīva pārvaldība būs tas, kas palīdzēs biznesam saglabāt konkurētspēju it īpaši mainīgajos apstākļos.

Nosakot IT virzību uzņēmumā, jāņem vērā uzņēmuma biznesa modelis, tehnikas stāvoklis, prasības pret IT vides pieejamību un elastību, regulatoru prasības un drošība.

Uzņēmuma biznesa modelis - ar šo ir domāts CAPEX/OPEX princips: resursi tiek pirkti (kā pamatlīdzekļi), vai arī tie tiek īrēti vai saņemti pakalpojuma veidā. Pats vienkāršākais piemērs būtu operatīvais auto līzings. Ilgtermiņā tas ir nedaudz (~20%) dārgāks nekā finanšu līzings, taču klienta saistības ir tikai uz līguma termiņu, nav jābūt auto īpašniekam, kā arī nav nepieciešami uzreiz visi līdzekļi auto iegādei. IT vidē viss ir līdzīgi – tehniku ir iespējams saņemt šādā pašā veidā, vai, ja runā par mākoņpakalpojumiem, tad tos lielā daļā gadījumu var iegādāties tikai uz to brīdi, kad tie ir nepieciešami. Izvēli par labu pirkšanai (CAPEX) vai ārpakalpojumam (OPEX) parasti nosaka vairāki faktori: uzņēmuma nākotnes vīzija - kas būs pēc mēneša/gada/3 gadiem, IT pārvaldības resursu pieejamība un brīvo līdzekļu pieejamība.

Tehnikas stāvoklis – ja uzņēmuma IT iekārtas ir novecojušas (vismaz 5-7 gadus vecas), tad ir jāpērk jaunas, kas prasa vairāku tūkstošu eiro investīcijas. Arī šis ir labs brīdis, lai izlemtu, vai ir vērts iegādāties iekārtas, ieguldot naudu, vai jāizvēlas cits modelis, piemēram, iekārtu noma.

Prasības pret IT vides pieejamību un elastību

Izplatītākās pieejamības prasības ir 10x5 (darba dienās darba laikā), 12x7 (visu nedēļu darba laikā), 24x7 (visu nedēļu 24h diennaktī). Ne tikai uzņēmumam, bet arī IT tehnikai ir jābūt gatavai strādāt šajos režīmos. Ir jāparedz, kas notiks, ja iekārtas izies no ierindas, cik ātri būs iespējams novērst problēmu, kādus riskus un zaudējumus tas var radīt uzņēmumam. Par pieejamības jautājumu ir jādomā savlaicīgi, lai nerodas situācijas, kad nodrošināt papildu pieejamību ir ļoti sarežģīti un dārgi, piemēram, iekārtām, kas ir izvietotas birojā, ir pieejams viens neatkarīgs interneta pieslēgums, vai arī birojam nav nodrošināta rezervēta elektrības barošana. Uzņēmumiem arī ir jāapzinās – jo augstākas ir prasības pret pieejamību, jo dārgāks kļūst IT pakalpojums. Jo vairāk attīstās uzņēmums kopumā, jo vairāk prasību rodas pret IT – jauni projekti, izstrādes, jaunas IT sistēmas, utt. Elastība nozīmē, cik ātri IT sistēmas būs gatavas nodrošināt nepieciešamos resursus.

Regulatoru prasības – parasti tās ir prasības pret datu drošību (attiecīga sertifikācija, datu ģeogrāfiska izvietošana vai rezerves kopiju politika). Bieži vien bez ārpakalpojuma sniedzēja šādas prasības nemaz nav iespējams nodrošināt, vai arī tas ir ļoti dārgi.

Drošība ir viena no visvairāk novārtā atstātākajām sadaļām IT nozarē, lai gan, pateicoties Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) prasību paaugstināšanai, var novērot pozitīvas tendences. Diemžēl liela daļa uzņēmumu dzīvo ar domu "ar mani nekas nenotiks". Realitātē tas ir jautājums par "vai", nevis "kad". Jāizvērtē, cik maksās visas informācijas zaudēšana un tās atjaunošana, vai vēl sliktākajā gadījumā – tās noplūšana no uzņēmuma. Vadoties no šiem riskiem, arī jādomā par drošības jautājumiem.