UZŅĒMĒJU DIENAS

ZEMGALĒ

Jaunumi Zemgale

IENĀC, ATKLĀJ, IEPAZĪSTI!

Jelgavas pilsēta – uzņēmējiem un videi draudzīga

 

Jelgavas infrastruktūrā, pilsētvidē regulāri tiek ieviesti arvien jauni viedo tehnoloģiju risinājumi, realizēti projekti, lai satiksmes organizācija pilsētā kļūtu ērtāka un drošāka. Ekonomiskāks un videi draudzīgs ir kļuvis arī pilsētas āra apgaismojums. Daudz ieguldīts infrastruktūras uzlabošanā objektos, kas saistīti ar uzņēmējdarbību, padarot pilsētu mūsdienīgāku, sakoptāku un pievilcīgāku, virzot pilsētu atbilstoši Eiropas līmenim. Taču jau tagad daudzās jomās Jelgava ir paraugs ne tikai Latvijā.

Jelgava ir ceturtā lielākā pilsēta Latvijā, Zemgales reģiona izglītības, kultūras, industriālai, zinātnes un inovāciju centrs, kas orientējas uz visas Latvijas tautsaimniecības kompleksu attīstību. Pilsētas attīstības virziens ir industriālā attīstība un kvalitatīvas izglītības piedāvājums, kas veido labvēlīgu vidi uzņēmējdarbībai un ģimenei.

Pilsētas ekonomiskā izaugsme ir cieši saistīta ar uzņēmējspēju, kas ir jebkuras sabiedrības funkcionēšanas pamats. Svarīgs priekšnosacījums ekonomikas attīstībai ir infrastruktūras sakārtošana. Ieguldot infrastruktūrā, Jelgavā ir radīti pievilcīgi apstākļi investoriem, tādēļ ik gadu pilsētā ienāk jauni ražošanas uzņēmumi, ražošanas jaudas palielina jau esošie. Šobrīd pilsētā darbojas vairāk nekā 4000 ekonomiski aktīvu uzņēmumu. Pilsētas ekonomika ir ar stabilu izaugsmi, attīstās metālapstrādes, kokapstrādes, pārtikas rūpniecības, būvniecības un citas nozares ar jauniem un inovatīviem risinājumiem. Par to liecina darba vietu skaita pieaugums - pēdējos gados līdz pandēmijas sākumam pilsētā to ir kļuvis par diviem ar pusi tūkstošiem vairāk. Savukārt kopējais darba ņēmēju jelgavnieku skaits ir gandrīz 35 tūkstoši. Apstrādes rūpniecībai joprojām ir potenciāls attīstībai, it īpaši uz eksporta apjomu pieauguma rēķina. 2020.gadā eksporta īpatsvars palielinājās līdz 63,4 procentiem no produkcijas apgrozījuma, savukārt, apgrozījums vietējā tirgū attiecīgi nedaudz samazinājās – līdz 36,6 procentiem, salīdzinot ar 37,5 procentiem 2019. gadā. Līdz ar to var secināt, ka par spīti būtiskam ārējā pieprasījuma kritumam un vājai ekonomiskai aktivitātei Covid-19 ietekmē, Jelgavas preču eksports turpina izaugsmi. Paplašinot atbalsta mehānismus uzņēmējiem pagājušajā gadā Jelgavas pilsētas pašvaldība pirmo reizi izveidoja grantu programmu, kurā uzņēmēji varēja pieteikties ar savām inovatīvajām programmām, inovatīviem produktiem un saņemt finansiālu atbalstu. Desmit jaunas idejas katra saņēma finansējumu līdz pat 10 000 eiro apmērā. Pieteikšanās process tikai veidots tā, lai maksimāli vienkāršotu, mazinot birokrātiju.

Pilsētas uzņēmējdarbības vides attīstība un konkurētspējas paaugstināšana ir ilgtermiņa process. Plānojot un prognozējot pilsētas uzņēmējdarbības vides izaugsmi nākotnē, Jelgava cenšas identificēt un izprast attīstības priekšnoteikumus un kopsakarības pagātnē un tagadnē. Tāpēc Jelgavas pilsētas pašvaldība regulāri organizē tikšanās ar uzņēmējiem par Eiropas Savienības fondu piesaistes iespējām, pašvaldības plānotajiem projektiem, tā rosinot ideju apmaiņu un arī uzlabojot pašvaldības investīciju aktivitāšu kvalitāti. Pilsētā attīstās industriālie parki, piedāvājot telpas ražošanas procesa nodrošināšanai.

Lielākie pēdējos gados realizētie ielu infrastruktūras projekti ir Loka maģistrāles pilnīga pārbūve, Neretas, Prohorova, un Garozas ielu rekonstrukcija. Šajos projektos kopumā investēti vairāk kā 30 miljoni eiro. Loka maģistrāles sakārtošana ir arī viens no priekšdarbiem, lai nākotnē izbūvētu Ziemeļu tiltu, jo vēl viens tilts ir ne tikai pilsētas drošības, bet arī būtisks pilsētas stratēģiskās attīstības jautājums. 

Pilsētas rūpnieciskajā zonā pie Neretas, Prohorova, un Garozas ielas satiksmes un inženierkomunikāciju infrastruktūra ir sakārtota gandrīz trīs kilometru garumā. Kopumā šajā projektā atjaunota teritorija 19 hektāru platībā.

Šogad uzņēmēju un ekspertu diskusijas tēma zaļa pilsēta un dzīvesveids ir saistoša Jelgavai, kas konsekventi attīsta zaļo domāšanu un pakāpeniski ievieš to ikdienā. Jelgavas sauklis joprojām ir nemainīgs – pilsēta izaugsmei!

 

 

Foto: Jelgavas pilsēta