UZŅĒMĒJU DIENAS

ZEMGALĒ

KATALOGS 2021

IENĀC, ATKLĀJ, IEPAZĪSTI!

AB Terases SIA

AB Terases SIA

SIA AB Terases ir rūpnieciskā galdniecība Olainē, kur strādā 20 darbinieki.


Aizkraukles Profesionālā vidusskola

Aizkraukles Profesionālā vidusskola

Aizkraukles Profesionālā vidusskola ir skola, kas mainās un attīstās, kas piedāvā profesijas apguves vai pārkvalifikācijas iespējas ik vienam. Skolas darbība balstās vērtībās: atsaucība, profesionalitāte, vienotība. Skolas misija ir sagatavot darba tirgū pieprasītus, konkurētspējīgus, motivētus speciālistus, kuri turpina izglītoties visu mūžu. Skolā var iegūt būvizstrādājumu galdnieka, automehāniķa, klientu apkalpošanas speciālista, pavāra, būvniecības un ceļu būves mašīnu tehniķa, metinātāja, kokapstrādes iekārtu operatora, konditora un autodiagnostiķa kvalifikāciju.


ALTUM

ALTUM

ALTUM ir valsts attīstības finanšu institūcija, kas ar finanšu instrumentiem atbalsta Latvijai svarīgas nozares, kuras valsts ir izvirzījusi kā svarīgas un atbalstāmas un kurās pietiekamā apjomā nav pieejams kredītiestāžu finansējums. No lauksaimniecības zemes iegādes līdz mājokļu garantijām ģimenēm ar bērniem - ALTUM atbalsts pieejams daudzās un dažādās jomās. Kāds atbalsts pieejams? Ieskaties altum.lv


Bohnenkamp SIA

Bohnenkamp SIA

Viens no vadošajiem industriālo, lauksaimniecības, kalnrūpniecības un citas speciālās tehnikas, kā arī kravas automašīnu, piekabju riepu un riteņu piegādātājiem Eiropā.


Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola

Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola

Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola spēj sagatavot darba tirgū pieprasītus, konkurētspējīgus, kvalificētus un motivētus speciālistus autotransporta, pakalpojumu, ēdināšanas un IT nozarē.


Dobeles novada Tūrisma informācijas centrs

Dobeles novada Tūrisma informācijas centrs

Galvenie Dobeles TIC darbības virzieni ir informācijas sniegšana par atpūtas iespējām un pasākumiem Dobelē un apkārtnē, apmeklētājiem pieejami arī bezmaksas drukātie materiāli Dobeles novada, Zemgales, Latvijas un Baltijas apceļošanai.


Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs

Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs

Dobeles PIUAC
ir bezpeļņas, izglītības atbalsta iestāde, kas sniedz neformālās izglītošanās iespējas visiem Dobeles novada un Zemgales reģiona iedzīvotājiem.


Dobeles pilsētas kultūras nams

Dobeles pilsētas kultūras nams

Dobeles pilsētas kultūras nama darbības mērķis ir kvalitatīvas kultūrvides veidošana un uzturēšana, tradicionālo kultūras vērtību vākšana, radīšana un saglabāšana, kā arī mākslinieciskās jaunrades attīstības veicināšana un nodrošināšana.


Dobeles sporta centrs

Dobeles sporta centrs

Dobeles sporta centrā tiek piedāvāti trenažieru zāle, sporta zāle, telpas komercpasākumiem, svarcelšanas zāle un VIP zāle, sauna individuālajiem apmeklētājiem un apmeklētāju grupām.


Dobeles Valsts ģimnāzija

Dobeles Valsts ģimnāzija

Dobeles Valsts ģimnāzija piedāvā iegūt pamatizglītību 2. posmā (7. – 9.) klasēm un vispārējo vidējo izglītību 9. – 12. Klasēs ar vidējās izglītības programmas virzieniem: vide un veselība, uzņēmējdarbība, inženierzinības, kultūra un māksla.


Domus atbalsts SIA

Domus atbalsts SIA

Sociālā uzņēmuma SIA „DOMUS ATBALSTS” rehabilitācijas centrs sniedz profesionālu atbalstu dažādām iedzīvotāju grupām, piedāvājot psihologa, logopēda, audiologopēda, fizioterapeita, sociālā darbinieka, rehabilitācijas speciālistu, kā arī kanisterapijas speciālistu pakalpojumus.


Fortum Jelgava

Fortum Jelgava

Fortum ir centralizētās siltumapgādes sistēmas operators Jelgavas pilsētā kopš 2008. gada un nodrošina centralizētās siltumenerģijas piegādi un ar to saistītos pakalpojumus 16 000 jelgavnieku mājsaimniecībām jeb 420 ēkām un 173 juridiskajiem klientiem – iestādēm, sabiedriskajām ēkām, bērnudārziem, skolām un uzņēmumiem.


HANSAB

HANSAB

Hansab ir pilnu tehnoloģiju risinājumu piegādātājs, nodrošinot klientus ar automatizācijas, drošības, naudas apstrādes un finanšu sistēmu risinājumiem, lai biznesus padarītu efektīvākus un drošākus, radītu ērtāku vidi darbiniekiem un uzlabotu klientu pieredzi.


IMG Logistics SIA

IMG Logistics SIA

Loģistikas pakalpojumu sniedzējs ar izcilu reputāciju un bagātīgu pieredzi kravu pārvadājumos starp Baltijas valstīm un Skandināviju.


Jēkabpils Agrobiznesa koledža

Jēkabpils Agrobiznesa koledža

JĒKABPILS AGROBIZNESA KOLEDŽA ir valsts tiešās pārvaldes augstākās izglītības iestāde.
JAK piedāvā apgūt:
• īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmas;
• profesionālās vidējās izglītības programmas.


Jēkabpils autobusu parks SIA

Jēkabpils autobusu parks SIA

JĒKABPILS AUTOBUSU PARKS veic pasažieru pārvadājumus pilsētā un reģionā. Piedāvā sekojošus pakalpojumus: autobusu noma, bremžu un ritošās daļas stends, riepu montēšana un balansēšanas stends, dīzeļdzinēju diagnostika, reklāmas izvietošana.


Jēkabpils pakalpojumi SIA

Jēkabpils pakalpojumi SIA

JĒKABPILS PAKALPOJUMI veic atkritumu savākšanu, nodrošina ielu apgaismojuma darbību, apsaimnieko Jēkabpils ielas un parkus, kapu teritoriju un dzīvnieku patversmi, veic būvniecības u.c. darbus.


Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Jēkabpils pilsētas pašvaldība

JĒKABPILS - labo pārmaiņu pilsēta! Viens no Zemgales reģiona attīstības un izaugsmes centriem. Pašvaldības mērķis – aktīvi iedzīvotāji, sakārtota infrastruktūra un augoša biznesa vide.


Jelgavas Amatu vidusskola

Jelgavas Amatu vidusskola

Jelgavas Amatu vidusskola ir Eiropas prasībām atbilstoša profesionālās izglītības mācību iestāde, kurā strādā atbilstoši kvalificēti, radoši izglītotāji. Izglītotāju darba mērķis ir sagatavot jaunāko tehnoloģiju izmantošanai un pielietošanai konkurētspējīgus speciālistus Latvijas un Eiropas darba tirgū.


Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs

Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs

• Nodrošina diennakts iedzīvotāju bezmaksas atbalsta tālruņa 8787 darbību 24/7 režīmā;
• Veic kritiskās infrastruktūras pārraudzības sistēmu uzraudzību un vadību;
• Nodrošina pašvaldības civilās aizsardzības sistēmas uzturēšanu;
• Iestādē izvietots Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pašvaldības policija” videonovērošanas centrs.


Jelgavas pilsēta

Jelgavas pilsēta

Jelgava ir Latvijas ceturtā lielākā pilsēta un Zemgales līdzenumu pērle ar vairāk nekā 755 gadu senu vēsturi un 61 tūkstoti iedzīvotāju. Jelgavā satiekas visi - uzņēmēji, ražotāji, cilvēki ar jaunām idejām uzņēmjdarbībā, zinātnieki, mācībspēki, studenti, kultūras veidotāji un mīļotāji, sportisti, un viesi.


Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Kultūra”

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Kultūra”

Pašvaldības iestāde “Kultūra” ir lielākais kultūras notikumu organizators Jelgavas pilsētā, kas atbildīga par pilsētas kultūras dzīves īstenošanu un pilnveidi. Domājot par pilsētas attīstību un izaugsmi, šajā gadā Jelgava uzsākusi ceļu pretī Eiropas Kultūras galvaspilsētas nosaukuma saņemšanai 2027. gadā, kad šis gods tiks piešķirts kādai no Latvijas un Portugāles pilsētām. Nozīmīgākajos iestādes rīkotajos pasākumos ietilpst Starptautiskais Ledus skulptūru festivāls, Starptautiskais Smilšu skulptūru festivāls, Vispārējie Latvijas Piena, medus un maizes svētki, Piena paku laivu regate, Stādu dienas, Jelgavas pilsētas svētki u.c. notikumi.


Jelgavas Ražotāju un tirgotāju asociācija

Jelgavas Ražotāju un tirgotāju asociācija

Jelgavas Ražotāju un tirgotāju asociācija (JRTA) dibināta 1996.gadā, un šo 25 gadu laikā tā no maza asna izaugusi par varenu koku, apvienojot gandrīz 100 biedrus no dažādām tautsaimniecības nozarēm.
Kā partneris JRTA sadarbojas ar Latvijas lielākajām uzņēmēju organizācijām – Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru (LTRK) un Latvijas Darba devēju konfederāciju, nodrošinot, ka reģionu uzņēmēji tiek sadzirdēti valstiskā līmeni. JRTA aktīvi iesaistās uzņēmējiem svarīgu jautājumu risināšanā.


Jelgavas reģionālais tūrisma centrs

Jelgavas reģionālais tūrisma centrs

Iestādes uzdevumi ir apkopot un sniegt aktuālo tūrisma informāciju par atpūtas iespējām Jelgavas pilsētā, Jelgavas novadā un Ozolnieku novadā, veidot pozitīvu tūrisma tēlu piedaloties tūrisma izstādēs gan Latvijā, gan ārvalstīs, iniciēt jaunus tūrisma pakalpojumus un piedāvājumus.

Tūrisma centrs atrodas Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa 1. stāvā, kuru apmeklējot, iespējams iepazīties un saņemt informatīvus tūrisma materiālus, iepazīties ar tūrisma maršrutiem, atpūtas iespējām, gidu piedāvājumu, ekskursijām pilsētā un apkārtnē, kā arī iegādāties suvenīrus.


Jelgavas Tehnikums

Jelgavas Tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs Jelgavas Tehnikums – tradīcijās balstīta mūsdienīga profesionālā izglītības iestāde Zemgalē.


Kurzemes Radio AS

Kurzemes Radio AS

Latvijā pirmā un lielākā reģionālā komercradio stacija.
Kurzemes Radio ir klausītākā radio stacija Kurzemē, kas rada un veicina kurzemnieku identitātes apzināšanos. Kopējā nedēļas auditorija Kurzemē 89 tūkst., bet Latvijā 145 tūkst., vecuma grupā no 16 – 74 gadiem. Vidēji nedēļā Kurzemes Radio klausās katrs otrais Kurzemes iedzīvotājs.
(Avots: Kantar TNS, Radio auditorijas pētījums Pavasaris – Vasara 2018)
Apraides zona aptver visu Kurzemi, daļu Zemgales un Pierīgu. Interneta klausītājiem Kurzemes Radio ir pieejams visā pasaulē.


Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

LLU ir viena no lielākajām Latvijas universitātēm, kas sagatavo pieprasītus un labi atalgotus biozinātņu, inženierzinātņu un sociālo zinātņu speciālistus. LLU jau otro gadu ir pasaules universitāšu reitingā starp labākajām augstākās izglītības iestādēm.


Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) ir Iielākā uzņēmēju biedrība Latvijā, kurā apvienojušies tuvu 6000 biedru (3000 individuālie uzņēmumi un 3000 no uzņēmēju biedrībām) – visu reģionu un nozaru mikro, mazie, vidējie un lielie uzņēmumi, asociācijas, pilsētu uzņēmēju klubi, un citas uzņēmēju apvienības. Biedrība pārstāv uzņēmēju intereses, kā arī sniedz pakalpojumus, lai Latvijā būtu izcili uzņēmumi, izcilā uzņēmējdarbības vidē. Tās galvenās darbības jomas ir uzņēmējdarbības vide, uzņēmumu konkurētspēja, eksports.


Magnetic Professional SIA

Magnetic Professional SIA

1. Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde “Mācību centrs MP” ir SIA Magnetic Professional struktūrvienība, kas nodarbojas ar pieaugušo profesionālās pilnveides un mūžizglītības kursu nodrošināšanu.
2. Piedāvājam kvalitatīvas pieaugušo tālākizglītības apmācības ar ES fondu līdzfinansējumu.


MC Alfa – mācību centrs

MC Alfa – mācību centrs

“MC Alfa – mācību centrs” ir akreditēta izglītības iestāde. Daudzpusīga pieaugušo apmācība: digitālais mārketings, MS Excel, 3D, AutoCad, traktortehnikas vadītāji, saskarsmes, grāmatvedības un daudzas citas jomas. ESF projekts–“Mācības pieaugušajiem”.


MK Dizains SIA

MK Dizains SIA

MK DIZAINS projektē, ražo un uzstāda bērnu rotaļu laukumus, āra vingrošanas iekārtas, dārza mēbeles un aprīkojumu, koka un metāla solus, koka mēbeles un kāpnes, dārza mājiņas.


Patentu valde

Patentu valde

Reģistrē preču zīmes un dizainparaugus, piešķir patentus, sniedz konsultācijas rūpnieciskā īpašuma jomā.


Pēterkoks SIA

Pēterkoks SIA

SIA Pēterkoks darbības virzieni:
• speciālais koka iepakojums;
• standarta paletes un koka iepakojums;
• lietotas paletes un izlietotas koka iepakojums;
• cietkoksnes zāģmateriāli galdniecībām.


Prolux SIA

Prolux SIA

SIA Prolux ir viens no vadošajiem uzņēmumiem profesionālo virtuves, veļas mazgāšanas, viesnīcu aprīkojuma un medicīnisko aukstumiekārtu tirdzniecībā un to tehniskajā apkalpošanā. Veicam arī ēdināšanas un veļas mazgāšanas konceptu un tehnoloģijas izstrādi, tehnisko rasējumu un iekārtu specifikāciju sagatavošanu.


Reģionālā biznesa un tūrisma attīstības biedrība "Jēkabpils rezidence"

Reģionālā biznesa un tūrisma attīstības biedrība "Jēkabpils rezidence"

JĒKABPILS REZIDENCĒ informē par pakalpojumiem un to daudzveidību Jēkabpilī un reģionā, par iespējām saņemt atbalstu no pašvaldības, valsts un Eiropas Savienības programmām.
Apkopo informāciju par reģiona tūrisma resursiem, produktiem, pakalpojumiem.


Zemgales plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centrs

Zemgales plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centrs

1. Pamatinformācija un konsultācijas uzņēmējiem par atbalsta programmām un pakalpojumu pieejamību reģionā;
2. Informācija par uzņēmējdarbības atbalsta institūcijām;
3. Informatīvie un tīklošanās pasākumi.


Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs

Jelgavas pašvaldība ir izveidojusi arī stabilu mūžizglītības platformu. Jau vairāk kā 20 gadus pieaugušo izglītību un metodisko darbu veic „Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” (ZRKAC), kas šobrīd ir lielākā un modernākā pieaugušo izglītības iestāde Latvijā.
Kopā mācīties vieglāk!


Zivs uz Ledus (Blue circle SIA)

Zivs uz Ledus (Blue circle SIA)

Zivs uz Ledus – mēs sākam ar sevi. Mēs audzējam arktiskās palijas – maigas un liesas lašu sugas zivis ar patīkamu tekstūru un augstāku uzturvērtību nekā forelēm un lašiem. Par zivīm rūpējamies ar vislielāko atbildību: barojam tās ar augstvērtīgu pārtiku un nodrošinām zivīm tīru ūdeni vienmērīgā un komfortablā temperatūrā. Mūsu ražotne nodrošina pilnu zivs dzīves ciklu – no ikriem līdz gatavai produkcijai. Katrā audzēšanas procesā mēs domājam par to, kādu ekoloģisko pēdu atstājam aiz sevis. Esam izvēlējušies bezatkritumu pieeju – mūsu darba procesi nerada nekādus atkritumus, viss ir pārstrādājams.