UZŅĒMĒJU DIENAS

KURZEMĒ

Partneru ziņas Kurzeme 2020

ATNĀC, ATKLĀJ, IEPAZĪSTI!

Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas

EIROPAS NĀKAMĀS PAAUDZES MAZĀS PILSĒTAS

(Next Generation Micro Cities of Europe)

Ventspils & Valmiera

Sākuma datums 01/11/2018

Beigu datums 31/10/2021

Budžets /

Kopējais projekta budžets 6,25 milj. EUR, tai skaitā ERAF līdzfinansējums 5 milj. EUR.

 

EIROPAS NĀKAMĀS PAAUDZES MAZĀS PILSĒTAS

(Next Generation Micro Cities of Europe)

Ventspils & Valmiera 

Problēmas, ko risinās projekts/

 • Iedzīvotāju, darbaspēka un talantu aizbraukšana, kvalificētu speciālistu trūkums visās nozarēs
 • Augošs pieprasījums pēc kvalificēta darbaspēka tehniskajās nozarēs
 • Nepietiekoša izglītības tehnoloģiju un jauninājumu izmantošana skolās
 • Nepietiekošs publiskā sektora atbalsts industrijai jaunu darba vietu radīšanā

Partnerība/

Projekta vadošais partneris ir Ventspils pilsētas dome.

Projekta partneri ir: Ventspils pilsētas dome, Valmieras pilsētas pašvaldība, Ventspils Augsto tehnoloģiju parks, Valmieras Attīstības aģentūra, Ventspils Augstskola, Vidzemes Augstskola, Ventspils Tehnikums, Valmieras Tehnikums, SIA IntelliTech un SIA Aspired.

Ventspils un Valmieras kopējā projektā tiks testētas jaunas pieejas un risinājumi ar mērķi piesaistīt pilsētām cilvēkresursus un vietējā ekonomikā radīt jaunas kvalitatīvas darba vietas un attīstīt prasmes, kas nepieciešamas šodienas un nākotnes darba tirgū. Kombinējot investīcijas un aktivitātes izglītībā, uzņēmējdarbības atbalstā, mārketingā, tehnoloģijās, karjeras atbalstā, tiks attīstīts esošais cilvēkkapitāls un piesaistīti jauni cilvēkresursi.

Inovatīvie risinājumi/

 • Visaptveroša karjeras attīstības atbalsta ieviešana - Valmierā aktīvi darbojās karjeras konsultanti, kura veiksmīgi turpinājās arī Covid-19 laikā, šoreiz attālināti;
 • Darbaspēka pārkvalificēšana nepieciešamo prasmju apgūšanai darbam IKT nozarē - Ventspils Biznesa atbalsta centrs jau veicis 7 pārkvalifikācijas kursus, kurus apmeklējušas 64 personas, no kurām 13 jau 2019. gadā uzsākušas darbu jaunajā kvalifikācijā. Septembrī norisināsies jau nākamās apmācības Digitālajā mārketingā;
 • Paaudžu mārketinga ieviešana profesionālās un augstākās izglītības iestādēs (Ventspils Augstskola, Vidzemes Augstskola, Valmieras tehnikums, Ventspils tehnikums);
 • Izglītības jomas digitālo inovāciju centra “EdTech Factory” radīšana Ventspilī, kuru paredzēts atklāt jau š.g. septembrī;
 • Izglītības tehnoloģiju ieviešana profesionālās un augstākās izglītības iestādēs.

Virtuālās realitātes klase Ventspils tehnikumā

 

 

3D “Virtuālā ala” Valmieras tehnikumā

 

 

Aktīvās mācīšanās klases un virtuālās (VR) & papildinātās realitātes (AR) risinājumu izveide Vidzemes augstskolā,

Interaktīva digitālā klase Ventspils Augstskolā

 

 

 • Inovāciju Grantu atbalsta programma biznesa inovāciju projektiem (Valmiera, “Zīle” veiksmīgi jau norisinājās otro reizi projekta ieviešanas laikā)
 • Atvērta tipa prototipēšanas un koprades vietvides radīšana mazajās pilsētās. Savu darbību jau uzsākusi koprades darbnīca “Dare” Valmierā, kas tika atklāta 2020. gada februārī, savukārt Ventspils koprades atklāšana paredzēta 2020. gada nogalē;
 • Inovatīvu ārvalstu investīciju piesaistes pasākumu plānošana un realizēšana. Ventspils pilsēta projekta ietvaros izstrādājusi Ārvalstu investoru piesaistes stratēģiju, pēc kuras tapis ĀTI video, mārketinga materiāli, mārketinga plāns. Oktobra sākumā paredzēta jau pirmā mārketinga kampaņa “Nasa Space App Challenge Ventspils, 2020” tehnoloģiju maratona formātā;
 • Jauni risinājumi darba vietu radīšanai un kvalificētu speciālistu piesaiste – aktīvi norit darbs pie speciālistu piesaistes, tāpat tiek risināti dažādi jautājumi ar remigrantu atgriešanos. Izveidots kontaktpunkts LIVIN un mājas lapa www.livinventspils.lv, kur pieejama visa aktuāla informācija par darba un dzīves iespējam atgriežoties vai pārceļoties uz dzīvi Ventspilī.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds iniciatīvas "Pilsētu inovatīvās darbības" ietvaros.