UZŅĒMĒJU DIENAS

KURZEMĒ

Partneru ziņas Kurzeme 2020

ATNĀC, ATKLĀJ, IEPAZĪSTI!

Skrundas novads

Skrundas pilsēta un novads ir kā koša sakta Ventas upes krastā, kur ainaviskā vide tā vien aicina uzkavēties šai vietā, kas vēsturiski bijusi senās kuršu zemes Bandavas sastāvdaļa.

Skrundas novada pašvaldība izveidota 2009. gada 1. jūlijā, apvienojot Skrundas pilsētu ar lauku teritoriju, Nīkrāces pagastu, Raņķu pagastu un Rudbāržu pagastu. Novada administratīvais centrs atrodas Skrundā – jaunākajā Latvijas pilsēta. Lai arī pilsētas tiesības Skrunda ieguva 1996. gada 23. janvārī, tās vārds vēstures avotos pirmo reizi minēts jau 1253. gadā.

Novadā, kur sākās Latvijas atbrīvošana pulkveža Oskara Kalpaka vadībā, var arī baudīt muižu eleganci, komfortu un lauku mieru. Skrundas novads visos laikos ir bijis atvērts cilvēkiem un jaunām idejām, lai virzītos uz priekšu, un aicina iepazīt novada bagātīgo kultūrvēsturisko mantojumu un viesmīlību!

http://www.skrunda.lv/images/userfiles/dokumenti/Skrundas_apskates_objekti.pdf

Novada platība ir 555,39 kvadrātkilometri, PMLP 2020. gada 1. jūlija dati liecina, ka Skrundas novadā dzīvo 4870 iedzīvotāji.

Novadu šķērso valsts galvenais autoceļš A9 Rīga–Liepāja un dzelzceļa līnija Rīga–Liepāja. Attālums no novada administratīvā centra līdz Rīgai ir 147 km, Liepājai – 68 km, Kuldīgai – 39 km, Saldum – 30 km.

Populārākās uzņēmējdarbības nozares Skrundas novadā:

• Jauktā lauksaimniecība;

• Mazumtirdzniecība;

• Graudaugu, pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana;

• Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības;

• Mežizstrāde.

Skrundas novada pašvaldība ir apkopojusi informāciju par uzņēmējdarbībai un investīcijām pieejamajiem pašvaldības nekustamajiem īpašumiem

http://www.skrunda.lv/lv/uznemejdarbiba/teritorijas-uznemejdarbibai-un-investicijam/

Informācija par Skrundas novada pašvaldības atbalstu uzņēmējdarbības vides veicināšanā, par Skrundas novada un apkārtnes apskates objektiem, naktsmītnēm, svētku norises vietām pieejama pašvaldības mājas lapā:

http://www.skrunda.lv/lv/uznemejdarbiba/aktualitates/

Skrundas novada Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta centra kontakti:

Adrese: Ventas iela 14, Skrunda

telefons: 26121374,

e-pasts: tuac@skrunda.lv