UZŅĒMĒJU DIENAS

KURZEMĒ

Partneru ziņas Kurzeme 2020

ATNĀC, ATKLĀJ, IEPAZĪSTI!

Ventspils novads

Ventspils novadu veido 12 pagasti un 1 pilsēta: Ances, Jūrkalnes, Piltenes, Popes, Puzes, Tārgales, Ugāles, Usmas, Užavas, Vārves, Ziru, Zlēku pagasti un Piltenes pilsēta.

Ventspils novads atrodas Latvijas ZR, Kurzemes reģionā, Baltijas jūras piekrastē. Krasta līnija gar Baltijas jūru stiepjas nepilnu 92 km garumā. 64% no visas novada teritorijas aizņem meži.

Ventspils novads – neskartas dabas oāze, videi draudzīga tūrisma galamērķis.

Tārgales un Ances pagasti iekļauti kultūrvēsturiskajā teritorijā „Lībiešu krasts” jeb Līvõd Rānda. Jūrkalnes pagasts ietilpst suitu kultūrtelpā, kas iekļauta UNESCO Nemateriālā kultūras mantojumā.

Ventspils novads – vieta, kur satiekas lībiešu un suitu dzīvesziņa un tradīcijas.

Ventspils novada apmeklētāji - dabas, aktīvā un kultūras tūrisma piekritēji, kas ciena dabu kā vērtību, un savas atpūtas vajadzībām izmanto Ventspils novada bagātības.

 

Ventspils novda pašvaldības tālrunis: 63629450, e-pasts: info@ventspilsnd.lv

www.ventspilsnovads.lv

https://www.facebook.com/VentspilsNovadnieks

Uzņēmējdarbības un tūrisma atbalsta konsultante:

Evita Roģe: tālrunis: 29295234, e-pasts: evita.roge@ventspilsnd.lv