UZŅĒMĒJU DIENAS

KURZEMĒ

Partneru ziņas

IENĀC, ATKLĀJ, IEPAZĪSTI!

Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas (Next Generation Micro Cities of Europe)

 

EIROPAS NĀKAMĀS PAAUDZES MAZĀS PILSĒTAS

(Next Generation Micro Cities of Europe)

Ventspils & Valmiera

Problēmas, ko risinās projekts/

 • Iedzīvotāju, darbaspēka un talantu aizbraukšana, kvalificētu speciālistu trūkums visās nozarēs
 • Augošs pieprasījums pēc kvalificēta darbaspēka tehniskajās nozarēs
 • Nepietiekoša izglītības tehnoloģiju un jauninājumu izmantošana skolās
 • Nepietiekošs publiskā sektora atbalsts industrijai jaunu darba vietu radīšanā

Partnerība/

Projekta vadošais partneris ir Ventspils pilsētas dome.

Projekta partneri ir: Ventspils pilsētas dome, Valmieras pilsētas pašvaldība, Ventspils Augsto tehnoloģiju parks, Valmieras Attīstības aģentūra, Ventspils Augstskola, Vidzemes Augstskola, Ventspils Tehnikums, Valmieras Tehnikums, SIA IntelliTech un SIA Aspired.

Ventspils un Valmieras kopējā projektā tiks testētas jaunas pieejas un risinājumi ar mērķi piesaistīt pilsētām cilvēkresursus un vietējā ekonomikā radīt jaunas kvalitatīvas darba vietas un attīstīt prasmes, kas nepieciešamas šodienas un nākotnes darba tirgū. Kombinējot investīcijas un aktivitātes izglītībā, uzņēmējdarbības atbalstā, mārketingā, tehnoloģijās, karjeras atbalstā, tiks attīstīts esošais cilvēkkapitāls un piesaistīti jauni cilvēkresursi.

Inovatīvie risinājumi/

 • Ventspilī Zinātnes un Inovācijas centram top Viedo tehnoloģiju galerija ar 10 eksponātiem, kas no kopumā 88 paredzētajiem eksponātiem, apvieno tehnoloģiju ietilpīgākos un sarežģītākos eksponātus. Viedo tehnoloģiju galerija sniegs priekšstatu par STEM, īpaši jauniešiem, kas savu nākotni profesionāli vai uzņēmējdarbībā plāno saistīt ar kādu no STEM virzieniem.
 • SIA Aspired 2020. gada 23. oktobrī atklāja vienu no modernākajām prototipēšanas laboratorijām Latvijā. Tajā ir daudzas iekārtas un plašas iespējas  prototipēšanai – kokapstrādes un lokšņu apstrādes CNC iekārta; ātrās prototipēšanas CNC iekārta vieglmetāla un plastikāta detaļu izgatavošanā; krāsošanas kamera; metināšanas iekārta; 3D printeri un cits aprīkojums.
 • Ventspils Augstskolā 2020. gada 26. jūnijā tika atklāta interaktīvā digitālā klase, kas ļaus attālināti pieslēdzoties, sekot līdzi studentu un pasniedzēju darbībām klasē. Izmantojot izglītības tehnoloģiju rīkus, ir uzlaboti 5 IT fakultātes studiju kursi, kur iesaistīto pasniedzēju pieredze tiks izmantota uzlabojumiem un pilnveidojumiem ilgtermiņā. Tika izveidots STEM klubs, lai skolēniem sniegtu iespēju brīvi darboties mācību laboratorijās un raisītu interesi par tehnoloģijām.
 • Ventspils Tehnikums mērķtiecīgi strādā pie izglītojamo piesaistes un ievieš inovatīvas izglītības tehnoloģijas. 2020. gada pavasarī tika izstrādāta Ventspils Tehnikuma paaudžu mārketinga stratēģija. 2020. gada rudenī tika atklāta virtuālās realitātes (VR) klase, kas aprīkota ar dažādām modernām tehnoloģijām, no kurām īpaši izceļama ir “Zspace”, kas ir pagaidām vienīgā šāda tipa iekārta, kas uzstādīta Baltijā. Ieviesta “Moodle” e-mācību vide un jaunradīti digitālie mācību līdzekļi.
 • Darbaspēka pārkvalificēšana nepieciešamo prasmju apgūšanai darbam IKT nozarē - Ventspils Biznesa atbalsta centrs jau veicis 10 pārkvalifikācijas kursus, kurus apmeklējušas 96 personas, no kurām 20 IKT prasmju darbos, tostarp 12 pie darba devējiem Ventspilī, 8 attālināti no Ventspils citviet Latvijā.
 • Inovatīvu ārvalstu investīciju piesaistes pasākumu plānošana un realizēšana. Ventspils pilsēta projekta ietvaros izstrādājusi Ārvalstu investoru piesaistes stratēģiju, pēc kuras tapis ĀTI video, mārketinga materiāli, mārketinga plāns. Izveidota mājas lapa www.starinventspils.lv
 • Jauni risinājumi darba vietu radīšanai un kvalificētu speciālistu piesaiste – aktīvi norit darbs pie speciālistu piesaistes, tāpat tiek risināti dažādi jautājumi ar remigrantu atgriešanos. Aktīvi darbojas kontaktpunkts LIVIN un mājas lapa www.livinventspils.lv, kur pieejama visa aktuālā informācija par darba un dzīves iespējām atgriežoties vai pārceļoties uz dzīvi Ventspilī.

Virtuālās realitātes klase Ventspils tehnikumā

 

 

Interaktīva digitālā klase Ventspils Augstskolā

 

 

Ventspils jauno iedzīvotāju tikšanās pasākumi

 

 

SIA Aspired prototipēšanas darbnīca

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds iniciatīvas "Pilsētu inovatīvās darbības" ietvaros.