UZŅĒMĒJU DIENAS

LATGALĒ

Partneru ziņas Latgale 2020

ATNĀC, ATKLĀJ, IEPAZĪSTI!

Balvu novads

Balvu novads atrodas Latvijas ziemeļaustrumu daļā un ir nozīmīgs Ziemeļlatgales centrs. Novadā ietilpst Balvu pilsēta un 10 pagasti – Balvu, Kubulu, Vīksnas, Bērzpils, Bērzkalnes, Lazdulejas, Krišjāņu, Briežuciema, Tilžas un Vectilžas. Novads robežojas ar Viļakas, Baltinavas, Alūksnes, Gulbenes, Rugāju, Rēzeknes, Lubānas, Kārsavas un Madonas novadiem.

Balvu novada teritorijas kopējā platība – 1044,5 km2. Attālums no Latvijas galvaspilsētas Rīgas – 226 km, attālums no Latvijas – Krievijas robežpunkta “Vientuļi” – 37 km. Iedzīvotāju skaits uz 2019.gada sākumu - 11 977 (CSP dati).

Savu noskaņu Balvu pilsētai rada Balvu un Pērkonu ezeri, kurus savieno  Bolupe, gaišā muižas ēka un parks ezera krastā.

 

 

Balvos atrodas vides objekts “Gaiss” - lielākais vēja zvanu ansamblis pasaulē.

 

 

Balvu Novada muzejs senajā muižas klētī, Lāča dārzs ar milzu pelēkajiem laukakmeņiem, majestātiskie dievnami un strūklaka “Ūdensroze” Balviem piešķir īpašu šarmu.

 

 

Upju un ezeru ūdeņi, neskartās dabas skaistums, latgaliešu bagātais kultūrvēsturiskais mantojums un, protams, darbīgie Balvu novada uzņēmēji,  kopā veido neatkārtojamu novada tēlu.

 

 

Balvu novadā darbojas keramikas, koka, aušanas un rokdarbu darbnīcas, biškopības saimniecības, maizes cepēji, alus darītāji un citi seno amatu pratēji, kuri saglabā vietējās Ziemeļlatgales tradīcijas.

 

 

Novada uzņēmējdarbība balstās  uz dabas resursu - kūdras, smilšu, grants, šķembas ieguvi un pārstrādi, lauksaimniecības attīstību, kokapstrādi, mežistrādi, dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecību, mazumtirdzniecību.

 

Balvu novads pastāvīgi realizē uzņēmējdarbību atbalstošus projektus, kā arī iesaistās pārrobežu projektos, ko sekmē atrašanās Krievijas pierobežas teritorijā, Igaunijas, Lietuvas un Baltkrievijas teritoriju ģeogrāfiskā tuvumā.

Būtisku lomu vietējā tirgus veicināšanā sekmē ikgadējs tūristu skaita un uzturēšanās ilguma pieaugums.

Informācija par Balvu novada pašvaldības atbalstu uzņēmējdarbības vides veicināšanā, par Balvu novada un apkārtnes apskates objektiem, naktsmītnēm, svētku un viesību norises vietām, pasākumiem:

  • Balvu novada Ziemeļlatgales Biznesa un tūrisma centrā Vidzemes ielā 2B, Balvos, tālr. 26461435, e-pasts biznesacentrs@balvi.lv,
  • Balvu novada Tūrisma informācijas centrā Brīvības ielā 46, Balvos, tālr. 28272948, e-pasts turisms@balvi.lv