UZŅĒMĒJU DIENAS

LATGALĒ

Partneru ziņas Latgale 2020

ATNĀC, ATKLĀJ, IEPAZĪSTI!

Preiļu novads

Preiļi – rosīga mazpilsēta Latgales viducī. Te krustojas ceļi no Daugavpils, Rēzeknes, Jēkabpils, Madonas un Latgales garīgā centra – Aglonas. Novads ar krāšņu dabu, apstrādātiem laukiem, rosīgiem un uzņēmīgiem cilvēkiem, aktīvu kultūras dzīvi un sportisku azartu. Preiļi ir vieta, kur baudīt mazpilsētas šarmu un gūt valsts un arī pasaules līmeņa panākumus izglītībā, kultūrā, sportā un uzņēmējdarbībā.

Pašvaldības darbība Preiļu novadā ir vērsta uz infrastruktūras attīstību, novada labiekārtošanu, atbalstu uzņēmējdarbībai, atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidošanu, tūrisma attīstību un kultūras mantojuma saglabāšanu. Renovētas ielas un ceļi, sakārtotas izglītības, kultūras un sporta iestādes, moderna bibliotēka, inovatīvi pakalpojumi dažādām sociālām iedzīvotāju grupām, emocionāls baudījums, apmeklējot vietējo pašdarbības kolektīvu koncertus un profesionālo mākslinieku sniegumu – tā ir Preiļu novada šodiena, tas ir ieguldījums mūsu nākotnē.

www.preili.lv, www.visitpreili.lv