UZŅĒMĒJU DIENAS

ZEMGALĒ

Partneru ziņas

IENĀC, ATKLĀJ, IEPAZĪSTI!

JĒKABPILS – LABO PĀRMAIŅU PILSĒTA

Jēkabpils ir labo pārmaiņu pilsēta. Tā pamatoti ir ierindota Zemgales reģiona lielāko pilsētu vidū. Jēkabpils ir attīstības centrs, kurā koncentrējas iedzīvotāji, darbavietas un darbaspēks, plašs izglītības, veselības, biznesa, kā arī valsts un pašvaldības sniegto pakalpojumu klāsts.

Šeit tiek īpaši gādāts par jēkabpiliešu jaunāko paaudzi, nodrošinot kvalitatīvu un daudzpusīgu izglītību, kā arī brīvā laika pavadīšanas iespējas.

 

Pilsētas infrastruktūra spēj nodrošināt visas ikdienas vajadzības – ērtu mājokli,  kvalitatīvu ielu tīklu, sabiedriskā transporta  pakalpojumus, kā arī daudzveidīgas atpūtas un iepirkšanās iespējas.

Savukārt, plašais pilsētas biznesa nozaru spektrs ļaus piemeklēt arī sev atbilstošu darba vietu vai attīstīt sabu biznesu.

Pilsētai ir ne tikai bagāta pagātne, bet arī aktīva un radoša šodiena – ikvienam ir iespējas sevi pilnveidot, apgūstot, ko jaunu, iesaistoties nevalstiskā sektora darbībā, darbojoties kādā no amatierkolektīviem, sportojot, attīstot savu hobiju vai uzsākot savu uzņēmējdarbību.

KO APLŪKOT JĒKABPILĪ?

 

UZZINI VAIRĀK: www.jekabpils.lv